Φιλοσοφία

& Όραμα

Αρχιτεκτονικό Γραφείο Σταματίου
Σε κάθε έργο δημιουργούμε ταυτότητες και αρχιτεκτονικές αφηγήσεις βασισμένες στην ιδιομορφία και την ιδιαιτερότητά του. Λειτουργώντας μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου διεπιστημονικών συνεργασιών εξασφαλίζουμε πάντα αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική υλοποίηση των έργων.

Συνδυάζοντας την παράδοση με τις ποικίλες υλικότητες αλλά και τον σύγχρονο τρόπο ζωής δημιουργούμε αρχιτεκτονικές υβριδικές καινοτομίες. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι κατοικούν και αλληλεπιδρούν με τα κτίρια που δημιουργούμε. Αυτή η τρισδιάστατη σκέψη μεταφράζεται σε δυναμικούς χώρους που έχουν αντίκτυπο, αλλά πάντα εξυπηρετούν έναν σκοπό.


Φιλοσοφία

& Όραμα

Αρχιτεκτονικό Γραφείο Σταματίου
Σε κάθε έργο δημιουργούμε ταυτότητες και αρχιτεκτονικές αφηγήσεις βασισμένες στην ιδιομορφία και την ιδιαιτερότητά του. Λειτουργώντας μέσω ενός εκτεταμένου δικτύου διεπιστημονικών συνεργασιών εξασφαλίζουμε πάντα αποτελεσματική και οικονομικά αποδοτική υλοποίηση των έργων.

Συνδυάζοντας την παράδοση με τις ποικίλες υλικότητες αλλά και τον σύγχρονο τρόπο ζωής δημιουργούμε αρχιτεκτονικές υβριδικές καινοτομίες. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ο τρόπος με τον οποίο οι άνθρωποι κατοικούν και αλληλεπιδρούν με τα κτίρια που δημιουργούμε. Αυτή η τρισδιάστατη σκέψη μεταφράζεται σε δυναμικούς χώρους που έχουν αντίκτυπο, αλλά πάντα εξυπηρετούν έναν σκοπό.

Yπηρεσίες

Τι κάνουμε


Αρχιτεκτονικές μελέτες για νέα κτίρια


Αρχιτεκτονικό σχεδιασμό εσωτερικών χώρων


Αδειοδοτήσεις


Η δουλεια μας

Πρόσφατα έργα

arxiki_orfium
CAPTURE
Glyfada Project
recent work_vrilissia

Ως μια δυναμική και ευέλικτη ομάδα, γνωρίζουμε πραγματικά τους πελάτες μας.